embodyment of your essence

with Francis and Tali

Embodiment sessions

Francis Schwegman & Tali Gross

 

 

Kom je (op de werkvloer) een hardnekkig patroon tegen wat zich constant herhaalt, waardoor je niet je volledige potentie kunt leven?

 

Door middel van een combinatie van psychologie, coaching & lichaamswerk werk je in een sessie met Tali en Francis zeer doelgericht aan het doorzien en doorbreken van een patroon waar je al langere tijd in vastloopt.

Dit patroon kan zowel fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel zijn.

 

… lees meer botton …

----->

 

 

Francis en Tali creeeren samen een unieke combinatie van psychologie, lichaamswerk en coaching.

Dit komt samen in een sessie die zeer effectieve en diep doorwerkende effecten teweegbrengt.

Wat een embodiment sessie onderscheidt van een doorsnee coaching, therapie sessie en waarom het zo krachtig maakt?

 

  • verschillende expertises worden samengebracht – er wordt niet alleen cognitief gewerkt maar alle lagen van het bewustzijn worden simultaan betrokken in het proces.

  • zowel Tali als Francis werken vakkundig sterk en integreren een heldere kijk met scherpe intuitieve vaardigheden

  • bewustwording op alle niveaus vindt plaats – fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel

  • Een high impact sessie. Het resultaat? Herhaaldelijk en zonder uitzondering zijn bij onze klanten de ervaringen tijdens, en de veranderingen na de sessie, diepgaand.

 

 

Over Tali:

 

….

 

 

Over Francis:

….

 

 

Are you experiencing a persistent pattern that keeps repeating itself, preventing you from living yor full potential?

 

Through a very strong and effective combination of psychology, coaching and bodywork we'll work purposefully on this pattern with the intention to see and understand where it is coming from and once and for all break with it.

These patterns can be physical, mental, emotional or spirtual.

 

 

…. read more button ….

 

 

Francis and Tali create sessions where a unique combination of psychology, coaching and bodyowrk are blended together for deeply effected sessions with high impact results.

 

What distincts an embodiment session with a regular coaching or therapy session and what makes it so powerful?

 

  • different expertises are brought together – we don't only work on the cognitive level but on all levels of our conciousness

  • Both Tali and Francis are very skilled in their fields of psychology and bodywork. They integrate their clear insights and strong intuitive skills.

  • Conciousness on all levels takes place – physical, mental, emotional and spiritual

  • high impact sessions. The result? Repeatedly and without exception our clients experience profound insights, shift and changes in their daily lives.

 

 

About Tali:

 

 

..

 

About Francis

 

….

 

 

Francis and Tali discovered they have a gift to bring into the world by uniting their skills and knowledge.

Tali with her extended background and experience as a psychologist and coach, Francis with her widespread and extended experience as a bodyworker and massage therapist.

Everything from both our personal and spirtiual journeys get complemented by our collaboration.

 

The session is a combination of coaching, bodywork and rising conciousness/awareness.

You bring in a blockage you'd like to work on, something that has been stuck in your system for a long time. Physcially, emotionally, mentally, behaviourally.

 

 

 

90 min – €150

 

 

 

Tali & Francis – Embodyment sessions

 

Kom je (op de werkvloer) een hardnekkig patroon tegen wat zich constant herhaalt, waardoor je niet je volledige potentie kunt leven?

 

Door middel van een combinatie van psychologie, coaching & lichaamswerk werk je in een sessie met Tali en Francis zeer doelgericht aan het doorzien en doorbreken van een patroon waar je al langere tijd in vastloopt.

Dit patroon kan zowel fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel zijn.         

 

… lees meer …

 

 

Wat ons onderscheid is

Het bij elkaar brengen van verschillende expertises

de grote impact van de sessies

vakkundig sterk en helder intuitief

het resultaat is begrijpen/bewustwording op alle niveaus – fysiek emotioneel

high impact sessions